Legal

  1. De Brewr-website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u, zonder wijziging, akkoord gaat met de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen. Uw gebruik van de website houdt in dat u akkoord gaat met en akkoord gaat met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Brewr behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen of aan te passen. U bent als enige verantwoordelijk voor het doornemen van deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen voordat u de website bezoekt. 
  2. De Brewr-website is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag informatie, producten of diensten die u van deze site hebt verkregen, niet wijzigen, kopiëren, distribueren, weergeven, verzenden, reproduceren, publiceren, licentiëren, er afgeleide werken van maken of verkopen.
  3. Alle afbeeldingen die op deze website verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van hun makers en / of eigenaren, en zijn onderhevig aan gewoonterecht en / of wettelijke bescherming van auteursrechten en handelsmerken. De afbeeldingen mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, weergegeven, verzonden, gereproduceerd, gepubliceerd, in licentie gegeven, gebruikt voor het maken van afgeleide werken of verkocht zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het copyright en / of het handelsmerk.
  4. Brewr is een register van thee- en theegerelateerde producten, diensten en professionals. Het opnemen van een product, dienst of professional mag niet worden beschouwd als een goedkeuring daarvan. Brewr aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verklaringen in de informatie die wordt verstrekt door de personen, fabrikanten en detailhandelaren wiens producten en diensten hierin worden weergegeven. U wordt geadviseerd en aangemoedigd om uw eigen onderzoek en onderzoek uit te voeren om ervoor te zorgen dat de verklaringen, producten en diensten in overeenstemming zijn met uw persoonlijke behoeften en verwachtingen.
  5. Zoals bij elk verbruiksproduct of elke dienst, dient u uw arts of een geschikte professional te raadplegen voor specifiek advies dat is afgestemd op uw individuele behoeften en verwachtingen, in plaats van te vertrouwen op enige informatie die hierin staat.
  6. Brewr is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, algemene of gevolgschade, of welke schade dan ook, die voortvloeit uit uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord Brewr schadeloos te stellen voor dergelijke schade, inclusief advocatenhonoraria en kosten, opgelopen als gevolg van uw gebruik van deze website, inclusief schade die voortvloeit uit de actieve of passieve nalatigheid van Brewr.
  7. Deze overeenkomst valt onder de wetten van de Nederlandse Staat. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Nederlandse Staat voor alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van de website. Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen alle overige delen van deze overeenkomst nog steeds als geldig en afdwingbaar worden beschouwd. 
  8. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.